فلوتر برقی ATMI فرانسه مدل SOBA 10m

فلوتر برقی ATMI فرانسه مدل SOBA 10m

SOBA 10m ATMI Floater