فلوتر برقی ATMI فرانسه مدل SOBA EX

فلوتر برقی ATMI فرانسه مدل SOBA EX

SOBA EX ATMI Floater