پمپ های آب شور ابارا در خلیج فارس

در حوزه خلیج فارس برای نمک زدایی از آب شور و شیرین کردن آب دریا از تکنیک (MSF) به شکل گسترده استفاده می شود. این روش شیرین سازی آب در نزدیک ه 74% از نیروگاه در این منطقه مورد استفاده است خصوصا نیروگاه هایی که در نزدیکی پالایشگاه ها و تاسیسات فرآوری نفت گاز قرار دارند . این تکنیک در مقایسه با روش اسموز معکوس RO دارای خروجی بالایی است . و این نسبت بالا یکی از توجیهات اصلی برای ادامه کار و سرمایه گذاری روی این نوع آب شرین کن ها بوده و هست در واقع می توان از حرارت خارج شده یا حدر رفته در بخش خروجی نیروگاه های حرارتی برای این منظور استفاده نمود نکه دیگر توجیه اقتصادی این امر عدم نیاز به پیش آماده سازی آب دریا برای شرین سازی است . ورودی اصلی این سیستم شامل یک پمپ آب شور یا پمپ آب دریا است که بایستی برای این شرایط مناسب باشد ابارا در این حوزه بسیار گسترده عمل کرده و تعداد زیادی از پمپ این شرکت در این تاسیسات در حال سرویس دهی می باشند  

در حوز خاور میانه و خلیج فارس شرکت ابارا در حال حاضر با کشور های عربی همکاری خلیج فارس شامل امارات و سایر کشور های منطقه همکاری گسترده ای دارد .