آب بند ثانویه Secondary seal

انتخاب نوع آب بند های ثانویه بستگی به فرآیند و نوع سیال و حرارت آن دارد عدم همخوانی شیمیایی باعث تورم و تخریب آب بند ثانویه شده و موجب تخریب سیل می شود .

الاستومر ها :

الاستومرها دارای حافظه الاستیکی خوبی هستند . این خاصیت باعث می شود که بهترین گزینه برای آب بند های ثانویه باشد .

 

 

خواصی مانند امکان عملکرد وآب بندی سطوحی که پرداخت نهایی خوبی ندارند . امکان کار کردن با شرایط عدم هم محوری محدود به واسطه خاصیت ارتجاعی بالا . خاصیت جذب ارتعاشات جزئی . نصب آسان و راحت مانند شفت و سیت با لبه های تیز . قیمت پایین و مناسب به جز الاستومر ها بدون فلوئور) (Kalrez

لاستیک نیتریلیک Nitrilic rubber:

ترکیب شامل پلیمر اکریلونیتریک و بوتادین

رنج حرارتی 40 – تا 100 ماکزیمم 120 درجه برای زمان کوتاه

در تمامی سایز ها وجود دارد

سازگاری شیمیایی : با روغن های معدنی ، آب ، چربی هیدروکربن های الیفاتیک،استحکام کم در برابر اسید ها و هیدرو کربن های آروماتیک و کتون ها

فلوئور الاستومر Fluoroelastomer

ترکیب : ترکیبی از هگزافلورو پروپیلن و (HFP) وینیلدن فلوراید (VDF or VF2)

رنج حرارتی : 20- تا 200 درجه سانتی گراد

برای تمامی سایز ها وجو دارد

برای سیال اسیدی مناسب است . برای آب گرم و بخار ضعیف عمل می کند .برای محلول هایی با خاصست قلیایی بسیار ضعیف و نا مناسب است

 

اتیلن پروپیلن : ترکیبی است از اتیلن و پروپیلن که اصطلاحا پلیمرایز شده است .

رنج حرارتی : 55- تا 150 درجه سانتی گراد

برای سایز های مختلف موجود است

برای آب گرم بخار ،سیال های اسیدی و قلیایی ،سیال های هیدرولیک بسیار مناسب است .در سیال های با پایه نفتی به کار نمی رود چرا که باعث تورم پایدار سیل می شود

الاستومر پری فلوئور Perfluoroelastomers

محدوده رنج حراری : 12- تا 260 درجه سانتی گراد

برای سایز های محدودی ساخته شده و در بازار موجود است .

برای میعات و سیال هایی با مواد خارجی مناسب است .همچنین برای حرارت زیاد بسیار مناسب می باشد

سیلیکون Silicone

محدوده ی رنج حرارتی : 115- تا 232 درجه سانتی گراد 

مقاومت شیمیایی در حد متوسط است

نئوپرن Neoprene

رنج حرارتی 20 –تا 90 درجه سانتی گراد است

 

آفلاس Aflas

محدوده ی رنج حرارتی 10 – تا 200 درجه سانتی گراد

عمل کرد شیمیایی : برای آب گرم و بخار بسیار مقاوم بوده همچنین در سیال های اسیدی بسیار خوب عمل می کند .

 اجزا و متعلقات دیگر مکانیکال سیل

 

این اجزا شامل ،واشر ها، خارها ، فنر ها ، انواع غلاف ، پروانه های منحرف کننده و جهت دهنده سیال و دیسک های ثابت کننده است که بسته به نوع و شرایط خورندگی سیال و با توجه به عدم تشکیل پیل گالوانیک انتخاب و مورد استفاده قرار می گیرند 

جدول آب بند های ثانویه الاستومری و غیر الاستومری

 

جدول فنر ها و اجزاء سخت وفلزی مکانیکال سیل