صرفه جویی در مصرف انرژی در سیستم های پمپ آب

ا

یک تصمیم عالی جهت تامین آب

کاهش هزینه های انرژی

اخیرا هزینه الکتریسیته به شدت افزایش پیدا کرده است که تاثیر جدی بر هزینه های زندگی ما داشته است، این شرایط بیشتر برای شرکت های تامین کننده آب و شرکت های خدمات دهنده منابع آب ملموس است. پمپ های قدیمی موجود در ایستگاه های تامین آب یا در مخازن آب عمدتا به دلیل شکل و نحوه مانیتورینگ و سیستم تعمیر و  نگهداری قدیمی فرسوده و مستهلک شده و عملا مقرون به صرفه نبوده و از نظر اقتصادی توجیه ندارد .

انجام بازرسی های دقیق فنی با هدف ایجاد و پیاده سازی یک سیستم پیشرفته مقرون به صرفه ، به لحاظ زمان بر بودن و عملیاتی سایر هزینه های مرتبط را جبران می کند . در عمل این کار  با صرف وقت چند ماهه امکان پذیر خواهد بود .

سیستم کنترل سرعت (کنترل دور ) :

 با افزودن سیستم کنترل دور به تاسیسات فعلی در مصرف انرژی الکتریکی کاهش محسوس ملاحظه می شود . به تبع آن سبب کاهش در تولید co2 خواهد شد که این امر بر اساس مقررات فعلی یک نکته مثبت به شمار می رود .

همچنین این روش را برای تمامی موتور های الکتریکی آسنکرون می توان استفاده نمود.

 

سیستم فشار ثابت

همه  می دانند که متغیر بودن فشار آب می تواند امری ناخوشایند باشد . در طول روز، میزان کلی مصرف آب متغیر است ولی فشار می بایست همواره ثابت باقی بماند. بطور سنّتی، این مشکل با استفاده از لوله ها و سوئیچ های فشار (زیر خط سبز ) برطرف می شد. این قبیل سیستمها در حال حاضر نیز مورد استفاده دارند  و با این وجود، می توان آنها را در زمره سیستمهایی ناکارامد و هدر دهنده انرژی با ارزش قرار داد (زیر محدوده زرد). 

 

سیسم دور متغیر می تواند سرعت پمپ های مرتبط با تقاضای جریان را کنترل کند (خط بنفش). افت فشار در خطوط لوله ها نیز بصورت اتوماتیک جبران می گردد

نمونه ای مرتبط با یک ایستگاه پمپاژ آب با 1250 متر مکعب مصرف روزانه:

 

 

 

هزینه های انرژی، همانطور که در نمودار ذیل نشان داده شده اند، بیانگر سهم اصلی از هزینه های چرخه حیات هستند؛ هر ساله می توان هزاران کیلو وات را صرفه جویی نمود.

هزینه های نگهداری و تعمیرات  کمتر

سیستمهای سنّتی (لوله و سوئیچ فشار) سبب ایجاد اوج فشار بواسطه عملیات مداوم شروع/توقف می شوند. این امر موجب اعمال فشار مکانیکی به پمپ ها، سوپاپ ها، و سیستم لوله کشی می گردد. نتیجه نهایی این سیستم ها ، رسیدن به یک چرخه عمر  کوتاهتر در تجهیزات و سیستم خواهد بود.

با استفاده از سیستم دور متغیر  ، کارکرد  پیوسته و روان در پمپ ها تضمین می گردد. ضربه های ناگهانی فشار  خطرناک نیز دیگر رخ نخواهند داد. و بدون اعمال هیچگونه فرمانی، پمپ ها بصورت خودکار خاموش خواهند شد. 

 

معایب پمپهای بدون کنترل سرعت

مزایای دور متغیر

مصرف نیرو

هدر رفت انرژی ایجاد شده توسط سیستم قدیمی ناکارامد

با استفاده از کنترل سرعت هوشمند (ثبت شده)، صرفه جویی های عظیمی از انرژی حاصل می شوند

فشار لوله

تغییرات فشار مشکل ساز

فشار آب ثابت

فشار

فشار مکانیکی در پمپها، بررسی سوپاپها و سیستم لوله بدلیل عملیات قطع/وصل دائمی

عملیات روان و یکنواخت. شروع روان به معنای فشار کمتر جهت موتور و پمپ خواهد بود

ویژگی مَکِش

تغییرات فشار غیر ضروری از طرف مکش

مکش دائم و حفاظت از چاه

ویژگی ورودی

عملیات متناوب می تواند بر روی مشتریان تاثیر بگذارد

فشار همیشه ثابت است، افت فشار در لوله ها جبران می شود

صداهای مزاحم

ایجاد صداهایی مزاحم بدلیل بسته شدن دائمی سوپاپ ها

عملیاتی بی صدا

حفاظت سیستمی

نیاز به تجهیزات ایمنی مکمل از قبیل رابط موتور، و جریان اضافی

تمامی موارد لازم ایمنی، در اینورتر تعبیه شده اند

تجهیزات اضافی

هزینه هایی جهت خدمات و جایگزینی تجهیزات اضافی همانند صحفات سوئیچ، کمپرسورها و یا بازرسی لوله های هوا

تمامی وظایف نظارتی در اینورتردر نظر گرفته شده اند

کنترل چند پمپی

صرفا توسط یک سیستم/پنل پیچیده و گران قیمت، ممکن خواهد بود

کنترل چند پمپی تا 8 پمپ به همراه یک پمپ اتوماتیک جایگزین. عملیات کنترل شده هماهنگ

سیستمهای کنترلی ساختاری مرکزی

آماده شده جهت ارتباط MODBUS

 
 

بازگشت موثر هزینه های سرمایه ای

با استفاده از سیستم دور متغیر که  براحتی می تواند تقریبا بر روی تمامی موتورهای هماهنگ استاندارد نصب شود. هیچ تغییری در سیستم هیدرولیک فعلی مورد نیاز نیست. پنل های کنترلی، لوله های بزرگ، کمپروسورها و یا سوپاپ های کاهش فشار نیز به همراه یک اینورتر دیگر  مورد نیاز نخواهند بود.